عقب نشینی نشنال جئوگرافیک! اعتراضات نتیجه داد.

سرانجام مؤسسه بین المللی نشنال جئوگرافیک پس از انتشار یک بیانیه که در آن از مواضع خود درباره نام "خلیج عربی" عقب نشینی کرده و تلویحا عذر خواهی کرده است، در آخرین اطلس های اینترنتی که منتشر کرده است، نام "Arabian Gulf" را که در پرانتز در ذیل نام "Persian Gulf" ذکر کرده بود، حذف کرده است و به جای آن در ذیل نام خلیج فارس نوشته است: "به صورت تاریخی و رایج به اسم خلیج فارس شناخته میشود، هر چند برخی آنرا خلیج عربی میگویند".

در پی اقدام مؤسسه معتبر نشنال جئوگرافیک مبنی بر قرار دادن نام «خلیج عربی» در پرانتز در ذیل نام «خلیج فارس» ، این خبر به سرعت از طریق وبلاگنویسان گسترش یافت که منجر به موضع گیری ملی در برابر این تحریف تاریخی شد. پرشین بلاگ یک اعتراضنامه رسمی اینترنتی را تهیه کرد که با استقبال چشمگیر ایرانیان از سراسر دنیا مواجه شد و هم اکنون تعداد امضاهای آن از مرز 85،000 امضاء گذشته است. همچنین تعدادی از وبلاگنویسان با اجرای یک بمب گوگلی جستجو کنندگان اینترنتی را به شکل زیبایی از این تحریف آگاه کردند. همچنین موضع گیریهای اعتراض آمیزی از نهاد های رسمی مانند وزارت خارجه ایران و نهادهای غیر رسمی داخل و خارج صورت گرفت. در نهایت این اعتراضات منجر به عقب نشینی مؤسسه مذکور شده و بار دیگر عزم ملی ایرانیان به نتیجه رسید.
نتیجه این حرکت ملی را میتوانید اینجا ببینید.
پرشین بلاگ از تمامی ایرانیان در سراسر دنیا که با امضای اعتراضنامه به این حرکت قوت بخشیدند، قدردانی کرده و افتخار میکند که تاثیر هر چند کوچکی در حفظ میراث تاریخی ایران داشته باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید