مصاحبه مدیر روابط عمومی پرشین بلاگ با ایسنا

مدیر روابط عمومی پرشین بلاگ در گفتگویی با سرویس جدید نگاهی به وبلاگهای ایسنا، اکثر وبلاگنویسان را از قشر فرهیخته جامعه دانسته است.
مهندس سید امیر حسین هاشمی، راه اندازی سرویس نگاهی به وبلاگها را جهت انعکاس محتوای مفید وبلاگها حرکتی مفید و در راستای کارکردهای یک خبرگزاری دانسته است.
این گفتگو را میتوانید اینجا بخوانید.
 

/ 0 نظر / 9 بازدید