پرشین بلاگ همچنان بزرگترین سایت فارسی زبانان است

فاوانیوز

مدتی است بعضی از سرویس دهندگان فارسی بجای ارائه آمار دقیق از روی سرویس دهنده خود به گزارش آماری سایتهای دیگر رو آورده اند. از آنجمله وبلاگ سرویس بلاگ اسکای بعنوان دومین وبلاگ سرویس فارسی حدود 4 ماه پیش آماری ارائه کرد که بر اساس آن در بین یکهزار سایت اول جهان قرار گرفته است. آمار فوق همچنان بر روی صفحه اول بلاگ اسکای گزارش میشود. هر چند این آمار تنها برای دو ماه توسط الکسا گزارش شد ولی کاهش نود درصدی رتبه بلاگ اسکای اعتبار ارزیابی سایت الکسا نسبت به سایتهای فارسی را بطور جدی زیر سوال برد.
تحقیق کارشناسان فناوری اطلاعات روشن ساخت که راههای متعددی برای افزایش غیرواقعی آمار وجود دارد. بعلاوه با نصب نوار ابزار سایت الکسا میتوان گروه مخاطبان هر سایت را در زمره آمار الکسا قرارداد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که جامعه آماری الکسا شاهد حضور اندک سایتهای فارسی است. بطور مثال پرشین بلاگ بزرگترین سایت فارسی زبان در جهان از نظر تعداد نمایش صفحه به مقیاس یک میلیون مخاطب تنها حدود 15 صفحه در روز در سایت الکسا گزارش می شود.

 


روشن است تغییر عدد 15 به 20 یا بیشتر به روشهای مختلف به راحتی ممکن است.
همچنین مدتی بعد میهن بلاگ سرویس دهنده دیگر وبلاگ فارسی که در دو ماه گذشته موفق شد رتبه سوم را از آن خود کند، اقدام به نصب نوار ابزار سایت الکسا کرده است. اینبار نیز کاربرانی که بنا به توصیه میهن بلاگ نوار ابزار الکسا را نصب میکنند به گروه مخاطبان الکسا اضافه میشوند. کاملا روشن است آمار الکسا بیش از گذشته زیر سوال می رود چرا که کاربران فارسی زبان بطور هماهنگ اقدام به نصب نرم افزار الکسا بر روی رایانه خود نمیکنند.
بر اساس اطلاعاتی که سایت الکسا در اختیار قرار میدهد، هر گونه استناد به آمار سایت خارج از مشتریان سایتهای سه گانه الکسا، آمازون و آرشیو، بدون نصب نوار ابزار فاقد اعتبار است.

شایان ذکر است که مدیر سایت بلاگفا با استناد به گزارشات الکسا برای دومین بار مدعی شد که توانسته تمامی وبلاگ سرویس های فارسی را پشت سر بگذارد. در حالیکه نامبرده به کرات بر بی اعتباری آمار الکسا اشاره کرده است حتی در یک مورد تحت عنوان "الکسا یک مرجع دقیق نیست." یادداشتی نوشته است.
بنظر می رسد همچنان گزارش ترکیبی کلیه موتورهای جستجوگر مشهور بالاترین مرجع تشخیص موقعیت سایتهای فارسی می باشد.

URL List

Total

Google/
AOL

HotBot

MSN

Yahoo!/
FAST/
AltaVista

www.Travelleap.com 2 0 0 2 0 www.popcornpalace.com 585 11 7 305 262 www.spinnakersailing.com 944 15 15 682 232 www.ggfields.com 3,553 0 0 2,533 1,020 www.KillerSound.com 3,777 44 44 3,166 523 www.spaceday.com 7,976 240 240 4,676 2,820 www.chefscatalog.com 10,899 212 212 7,385 3,090 www.origins.com 16,451 230 230 13,341 2,650 www.thefillmore.com 17,179 337 337 12,695 3,810 www.blogsky.com 27,837 1,120 881 4,036 21,800 www.lancome.com 32,743 371 371 21,201 10,800 www.Coke.com 35,096 376 376 19,944 14,400 www.mihanblog.com 41,029 51 51 927 40,000 www.Women.com 74,467 12,300 12,300 22,967 26,900 www.blogfa.com 80,552 4,230 4,230 12,392 59,700 www.Macys.com 99,600 2,270 2,270 41,960 53,100 www.MarthaStewart.com 138,022 1,980 1,980 86,562 47,500 www.persianblog.ir 140,639 5,010 5,010 19,619 111,000

عدم اعلام آمار دقیق تعداد بازدید کنندگان و کاربران از طریق سیستم شمارشگر مبتنی بر سرور و تکیه بر آمار خدشه پذیر سایتهایی مانند الکسا و متریکس مارکت که بهیچوجه توانایی هایی لازم در سطح جستجوگرها را ندارند، بزرگترین اشکالی است که به تحلیل هایی از این دست وارد میگردد.

/ 0 نظر / 9 بازدید