PersianBlog تولدت مبارک!

سایت اینترنتی
PersianBlog
متولد شد. این سایت با زحماتی که گروهی از برنامه
نویسان
web در ایران کشیدند، طراحی و ساخته شد. این تولد را به فال
نیک می گیریم و از تمام دوستان می خواهیم که با عضویت در سایت، اینگونه پروژه ها را که در مسیر تعالی ایران عزیزمان است، یاری نمایند. 

/ 0 نظر / 13 بازدید