خبرگزاری سینا به نقل از مهندس هاشمی: پرشین بلاگ سریعتر میشود.

خبرگزاری سینا به نقل از مهندس هاشمی: پرشین بلاگ سریعتر میشود.

خبرگزاری سینا در مقاله ای با عنوان "مژده به کاربران پرشین بلاگ: پرشین بلاگ سریعتر می شود" مصاحبه ای را که با آقای مهندس هاشمی، CIO پرشین بلاگ، انجام داده منعکس نموده که در آن از قول ایشان این مژده را به کاربران پرشین بلاگ داده است که پرشین بلاگ پس از اتمام مرحله دوم ارتقاء سیستم های خود، تا 8 برابر سریعتر خواهد شد. این مقاله را
اینجا
میتوانید ببینید.
 

/ 0 نظر / 8 بازدید