در باره وبلاگهای تخصصی

تخصصی شدن وبلاگها بخشی از روند تکامل محتوای وبلاگها بدست کسانی است که به حوزه علمی تعلق خاطر دارند و مایل اند منطق کاری خود را در جهان مجازی و در ابعاد مختلف توسعه دهند. توسعه ی فوق ابتدا در حوزه محتوا آغاز میشود و به شکل وبلاگهای تخصصی/علمی نمود و سرانجام از نظر شکلی به صورت نشریات الکترونیکی(از مسیر وبلاگ گروهی) یا سایتهای تخصصی بروز پیدا میکند.
تخصصی شدن و اصولا هر گونه غلبه اهمیت موضوعات در وبلاگها نسبت به مسائل شخصی نویسنده اعم از فکر و اندیشه و احساس، به نوعی با مفهوم اولیه وبلاگ تفاوت دارد. در عمل نیز بعضی از سرویس دهنده های وبلاگ به این نتیجه رسیده اند و در صدد تقویت سرویس های مکمل در حوزه تخصصی شدن وبلاگها هستند. بخشی از دستاوردهای علمی و فرهنگی در فضای وب فارسی ثمره تلاش وبلاگها برای تخصصی شدن است و در آینده گروهی از وبلاگها که تخصصی نامیده میشوند پایه گذاران سایتهای تخصصی علمی و فرهنگی خواهند بود. نفوذ فرهنگ وبلاگنویسی آنقدر زیاد شده است که گاهی نشریات الکترونیکی وبلاگ خوانده میشوند و لذا تا مدتها همچنان سایتهای تخصصی میتوانند وبلاگ خوانده شوند و همانگونه که دات کام هایی هستند که بجای سایت باید وبلاگ خوانده شوند، در بین وبلاگها نیز با سایتهایی با موضوعات علمی و تخصصی مواجه میشویم. حتی در بعضی موارد مفاهیم گروه و انجمن را به نوعی در بین وبلاگها بازسازی میشود. اما آیا این روند تداوم خواهد داشت؟
بنظر می رسد فقدان روش های مقبول در ارائه محتوای دیجیتال نوعی سردرگمی در بین تولیدکنندگان محتوای فارسی بوجود آورده است و مبنای استفاده از فورمت وبلاگ برای فعالیتهای متفاوت نیز به همین امر باز میگردد. سرویس دهنده های وبلاگ به نوبه خود تا حدی توانسته اند این نیاز را پاسخ دهند ولی موفقیت زمانی حاصل خواهد شد که سرویس های مکمل خود را به سطح وبلاگ سرویس ها برسانند.

نویسنده    مهدی بوترابی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید