اخبار پرشین بلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - ۱۳۸۱/٧/٢٩

سیستم مدیریت فهرست کاربران تکمیل شد و بر روی سایت قرار گرفت. در این
سیستم برای هر گروه یک و یا چند نفر به عنوان مدیر در نظر گرفته می شود که این
مدیران توانایی اضافه، انتقال به گروه دیگر و حذف وبلاگهایی که در گروه آنها در
لیست انتظار قرا گرفته اند را دارند. همچنین این مدیران می توانند وبلاگهایی را که
قبلا به فهرست اضافه شده اند را نیز حذف و یا به گروه دیگری منتقل کنند.

هر یک از کاربران پرشین بلاگ که مایلند به عنوان مدیر فهرست کاربران با سایت همکاری نمایند، می توانند با مراجعه به صفحه عضویت مدیر فهرست کاربران که از طریق صفحه فهرست کاربران قابل دسترسی است و پر کردن فرم عضویت در لیست انتظار قرار گیرند.

مدیران سایت پس از بررسی، او را به عنوان مدیر فهرست کاربران برای گروهی که خود درخواست نموده است، انتخاب کرده و دسترسی های لازم را در اختیارش قرار میدهند. 

کاربران عزیز توجه داشته باشند که افرادی به عنوان مدیر فهرست کاربران پذیرفته
خواهند شد که محتوای وبلاگشان با گروه درخواستی مطابقت داشته باشد و به طور کلی از اعضای فعال پرشین بلاگ باشند.

همچنین یک موافقتنامه جهت استفاده از فهرست کاربران نیز در صفحه اول فهرست کاربران قرار داده شده است.

آرشیو وبلاگ
کدهای اضافی کاربر :