اخبار پرشین بلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - ۱۳٩۱/۱٢/۳٠

وبلاگنویسان و دیگر شهروندان فضای مجازی!

پیام های نوروزی شما

اینترنتی و پیامکی

عطر شادی و اراده ی به روزی است

آینده ای را که به همین نزدیکی است

با اندیشه و احساس خویش

قطعه قطعه و پازلیک

ساخته اید و می سازید

و هر نوروز

پیام تان را رساتر از پیش

به گوش همگان رسانیده اید

چه شنیده شود یا نشود

در واقعیت تفاوتی نخواهد بود

آینده در راه است و هر لحظه می آید و

جامعه ایرانی را به پیش می راند

باشد که در مسیر خردمحور آن باشیم

...

دوباره و دوباره

در تکراری زیبا و ضروری

پیام هر ساله نوروز را باز می خوانیم

نو شدن روز و روزگار

از سخت ترین: یخ و سرما

تا زیباترین: آب و سرسبزی

در اندک زمانی باورنکردنی

که اگر تجربه همه ساله نبود

تصور رفتن سرما هم سخت تر از سرما بود

...

با تکیه بر آرزوهای زیبا و اراده های محکم

سهم خویش در این نو شدن را

به راستی و تمام و کمال

بر دوش داریم

در تغییر پر رمز و راز پاییزی

آرزوهای شب های زمستانی در قلب های گرم مان شکل گرفت و

بذر کشته های بهاری شد تا در تابستانی که همیشه آمده و باز می آید

شادی توفیق و بهره بر چهره نشاند

...

جهانی بهتر از پیش می سازیم

دانش و ثروت و قدرت را

به رسمی کهن

و ز راهی نو

دوباره می سازیم و هدیه می کنیم

باشد که این بار

امانت داران بهتری برگزینیم که خردورز باشند و  راستی پیشه کنند

قدردان زحمت مردمان زمانه خویش باشند و

از تاریخ بیاموزند که بی راهه رفتن نتیجه بخش نیست

...

آرزوهای خویش را با عمل آگاهانه

به صحنه می کشیم

 و رسیدن به آن ها را در تک تک لحظاتمان

تجربه کنیم

...

گذشته و حال و آینده

از آن ما بوده است و هست و خواهد بود و

دیو جهل و ستم اسیر خرد ایرانی است

...

کافی است که بخواهیم آنچه را می خواهیم

 

بنده ای خدا را گفت:

اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا دعا کنم؟

و شنید:

شاید نوشته باشم هر چه دعا کند ...

آرشیو وبلاگ
کدهای اضافی کاربر :