اخبار پرشین بلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - ۱۳۸۳/۱٠/٥

خبرگزاری ایرنا در خبری به بررسی سیر گسترش خبر تحریف نام خلیج فارس توسط مؤسسه نشنال جئوگرافیک پرداخته است.

در این خبر آمده است: " کاربران اینترنتى در برخورد با جعل نام براى "خلیج فارس " توسط موسسه "نشنال جئوگرافیک " بار دیگرهمدلى ایرانیان براى پاسداشت هویت ایرانى را به نمایش گذاشتند و به اعتقاد برخى کارشناسان بالاترین صداى اعتراض را نسبت به این موضوع سر دادند."
در ادامه این خبر در ارتباط با اعتراضنامه پرشین بلاگ چنین آمده است: "پس از انتشار این خبر سایت "پرشین بلاگ"(PERSIANBLOG) که به ارایه فضاى وبلاگ فارسى مىپردازد براى اولین مرتبه باثبت یک اعتراض اینترنتى در سایت "اعتراض " (PETITION) نسبت به تحریف نام خلیج فارس ، حرکت خود را آغاز کرد. پس از گذشت پنج هفته ، اعتراضنامه تحریف نام خلیج فارس در صدر لیست اعتراض هاى اینترنتى قرار گرفت و به عنوان فعالترین اعتراض بر روى شبکه جهانى اینترنت معرفى شد. در زمان حاضر بیش از۸۵ هزار کاربر اینترنتى این اعتراضنامه را امضاء کرده و خواستار عذرخواهى موسسه نشنال جئوگرافیک و تصحیح این تحریف تاریخى شده اند. این اعتراضنامه برروى آدرس اینترنتى WWW.PERSIANBLOG.IR/PERSIANGULF قرار دارد."

آرشیو وبلاگ
کدهای اضافی کاربر :