ولادت با سعادت نخستین مظهر و نشانه کوثر- فرزند پاک فاطمه اطهر س - امام
حسن مجتبی ع مبارکباد


اول تو را سرشته و انسان درست کرد
شرح تو را نوشته و قرآن درست کرد
بعداً گِل اضافیتان را افاضه کرد
تا از من خراب مسلمان درست کرد
می خواست رحمتش همه جا را بغل کند
با اشک های چشم تو باران درست کرد
باید برای بندگی سجده هایمان
یک مسجدی به نام حسن جان درست کرد
بالم اگر به درد پریدن نمی خورد
یک سایبان که می شود از آن درست کرد

(شعر آئینی - علی اکبر لطیفیان)


چقدر خوب که فرصتی پیدا شد تا بیشتر از اشعار آئینی بدانیم و اشنایی
بیشتری در این زمینه پیدا کنیم
درباشگاه مجازی بیشه تایپکی مخصوص اشعار آئینی داریم دوستانی که عضو هستند
به نقد اشعار میپردازند و توضیح خوبی راجب این سبک شعر گذاشتند. لینک رو
براتون میگذارم تا خودتون بهتر درین باره بدانید...

باشگاه مجازی بیشه-اشعار آئینی

ف.عنایتی