اخبار پرشین بلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - ۱۳۸٤/٦/۸

تعداد کل وبلاگها / یادداشتها/ نظرات جدید در بازه یکماهه از 5 مرداد ماه تا 4 شهریور 84 به ترتیب 23360 وبلاگ/ 79332 یادداشت /228027 نظر می باشد. دامنه تغییر در تعداد وبلاگهای ایجاد شده در هر روز بین 495 تا 1536 در نوسان بوده و تا پایان روز 4 شهریور آمار کل وبلاگها به 519945 رسیده است.
متوسط تعداد یادداشت های جدید نسبت به کل یادداشتهای پرشین بلاگ از زمان شروع فعالیت آن تا کنون نیز افزایش چشمگیری نشان می دهد. این عدد از 69/1871 در تاریخ 5 مرداد ماه 84 به عدد 31/1885 در 5 شهریور 84 رسیده است. حداقل تعداد یادداشت جدید روزانه 1700 و حداکثر 5894 می باشد.


آرشیو وبلاگ
کدهای اضافی کاربر :