اخبار پرشین بلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - ۱۳۸٢/٧/٧

Farsi را جانشین Persian نکنیم.

نام زبان ما به انگلیسی چیست: فارسی (Farsi) یا پرژن [پرشین] (Persian)؟

نام زبان ما فارسی است. در انگلیسی به آن پِرژِن[پرشین] (Persian) می گویند. اگر چه این گفته ساده می نماید اما در سالهای اخیر در زبان انگلیسی به گونه ای روز افزون به جای واژه پرژن [پرشین] (Persian)، از واژه فارسی (Farsi) استفاده می گردد. در این گفتار کوتاه، می خواهم توضیح دهم که چرا چنین جایگزینی صورت می گیرد، چه کسانی آن را انجام می دهند، و سرانجام اینکه زیان های این جایگزینی کدام است. پیش از این دیگران در این باره نکاتی را مطرح کرده اند و بحث های بسیاری هم صورت گرفته اما بنظر می رسد که مسئله هنوز حل نگردیده است و هر روز هم جدی تر می شود. ...

ادامه مطلب را از منزلگاه الکترونیکی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی بخوانید...

آرشیو وبلاگ
کدهای اضافی کاربر :