اخبار پرشین بلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - ۱۳۸۱/۱٠/۱۳

بزار ارتباط با مدیران گروه های فهرست کاربران ایجاد شد. کاربران
سایت با مراجعه به صفحه فهرست
کاربران
و انتخاب گزینه «فرستادن پیام برای مدیر گروه» می توانند پیام و یا
درخواست خود را برای مدیران گروه های فهرست کاربران به تفکیک گروه ارسال نمایند. در
واقع این ابزار یک پل ارتباطی بین کاربران و مدیران گروه ها خواهد بود. مدیران گروه
ها نیز با استفاده از ابزارهای جدیدی که پیاده سازی شده است به هر یک ار پیامهای
کاربران پاسخ خواهند داد که پاسخ آنان از طریق پست الکترونیکی به دست کاربران خواهد
رسید. کاربران سایت توجه داشته باشند، چنانچه فیلد مربوط به پست الکترونیکی را
اشتباه پر کرده باشند، پاسخی دریافت نمی کنند. کاربران سایت با مراجعه به قسمت
«مشخصات شخصی» می توانند در صورت اشتباه بودن آدرس پست الکترونیکی خود، آن را اصلاح
نمایند.
 

آرشیو وبلاگ
کدهای اضافی کاربر :