اخبار پرشین بلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: پرشین بلاگ - ۱۳۸۱/٩/٩

امکان جدیدی به نام دفترچه
یادداشت به امکانات سایت اضافه شد. کاربران سایت پس از ورود، در منوی کاربران گزینه
جدیدی به نام دفترچه یادداشت را خواهند دید. این ابزار در حقیقت بدین منظور تهیه
شده که کاربران بتوانند یادداشتهای تمام نشده و یا نوشته های پیش نویس خود را (Draft)
در دفترچه خود نگهداری نمایند و در صورت نیاز به عنوان یادداشت و یا بخشی از آن بر
روی سایت قرار دهند. امکان بالاتر بردن امکانات این ابزار نیز وجود خواهد داشت که
با توجه به بازخوری (Feedback) که از کاربران سایت خواهیم گرفت، انجام خواهد شد.
 

آرشیو وبلاگ
کدهای اضافی کاربر :